Hiển thị một kết quả duy nhất

Hạt giữ ẩm, Hạt polyme siêu hấp thụ nước được nghiên cứu tại Viện Hóa học – Viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam. Hạt giữ ẩm được chuyển giao công nghệ để sản xuất quy mô lớn phục vụ cho ngành nông nghiệp.