Phụ gia chống thấm VIN-Latex của Viện khoa học công nghệ xây dựng

40,000 

Phụ gia chống thấm VIN-Latex của Viện khoa học công nghệ xây dựng kết nối vữa và bê tông giúp nâng cao khả năng chống thấm, chống nứt, chống ăn mòn, kết dính.