Sơn chống thấm chống ăn mòn xi măng Polyme VT-XP02 Viện Xây dựng

55,000 

Sơn chống thấm VT-XP02 chống ăn mòn xi măng là sản phẩm của Viện KHCN Xây dựng VIệt Nam. Sơn chống thấm VT-XP02 chống thấm, chống ăn mòn hiệu quả và có tính đàn hồi nhẹ.