Chính sách đổi trả

Nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho đồng tiền mà khách hàng chi ra để mua các sản phẩm tại hangtienich.com.vn. Chúng tôi có chính sách đổi / trả hàng và hoàn tiền với các quy định cụ thể, rõ ràng nhất, không gây khó khăn cho khác hàng với các quy định cụ thể sau đây:

1. Hoàn tiền toàn bộ hoặc một phần nếu sản phẩm không đúng như mô tả.

Bạn có thể được hoàn lại tiền đầy đủ nếu món hàng bạn nhận được khác xa so với mô tả của hangtienich.com.vn

2. Hoàn 100% tiền nếu hàng bị thất lạc và bạn không nhận được hàng.

Bạn sẽ được hoàn lại tiền đầy đủ nếu đơn đặt hàng của bạn không đến trong thời gian giao hàng mà hangtienich.com.vn đã hứa.

Hoặc bạn đã chuyển khoản tiền hàng cho hangtienich.com.vn  nhưng hàng hóa bị thất lạc, hay bạn đổi ý không muốn lấy hàng nữa. Chúng tôi sẽ chuyển khoản 100% tiền hàng lại cho bạn và cước phí chuyển tiền là bạn chịu.

Hangtienich.com.vn Bảo vệ Khách hàng, Bảo vệ Hàng hóa của bạn từ lúc bạn Đặt mua hàng cho đến khi Giao hàng thành công.

Trân trọng!