Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hạt nước hay còn gọi là Hạt polyme siêu hấp thụ nước

Hạt nước là hạt giữ ẩm cho đất, giữ ẩm cho cây trồng, giữ dưỡng chất cho cây mùa khô hạn, khi đi công tác xa và giúp tiết kiệm chi phí công sức tưới tiêu.

Hạt nước (Hạt polyme siêu hấp thụ nước) có khả năng trương nở 350-400 lần. 

Hạt nước (Hạt polyme siêu hấp thụ nước)có thể tồn tại trong đất 3-6 tháng phụ thuộc vào tần suất trương nở, điều kiện khí hậu ảnh hưởng tới sự bốc hơi nước nhanh hay chậm.