Chất biến đổi gỉ B05 Viện xây dựng tẩy gỉ sắt thép nhanh và hiệu quả nhất

70,000 đ

Chất biến đổi gỉ B05 là chất tẩy gỉ uy tín tại Viện xây dựng – 81 Trần Cung, Hà Nội. Chất tẩy gỉ sắt thép B05 giúp tẩy gỉ sắp thép nhanh chóng hiệu quả nhất