Chất giữ ẩm, Hạt nước Hạt polime siêu hấp thụ nước giữ ẩm cho đất

120,000 đ

Hạt nước, Hạt giữ ẩm, polime siêu hấp thụ nước giúp giữ ẩm cho cây trồng, chống hạn hán cây trồng, giúp cây trồng phát triển tươi tốt hơn