Hạt polyme siêu hấp thụ nước SAMS1 giữ ẩm và cải tạo đất hiệu quả

120,000 đ

Hạt polyme siêu hấp thụ nước SAMS1 giữ ẩm và cải tạo đất hiệu quả. Hạt nước trương nở 350-400 lần được ứng dụng trong Nông nghiệp.